Contact

Jumelagecommissie
De activiteiten op het gebied van de jumelage met Blomberg worden voor een groot deel georganiseerd door de Jumelagecommissie.
De volgende personen hebben zitting in deze commissie: de dames Pietersma en Reekers, de heren Koot, v. Houwelingen, van der Brugh, Kooijman en De Jonge.
De vergaderingen worden voorgezeten door de burgemeester, dhr. C. de Bruin. Ambtelijk secretaris is dhr. Goedegebuur. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Ardwil Goedegebuur, 078- 7706289 of e-mail
a.goedegebuur@papendrecht.nl

Huis 1 Huis 2 Huis 3
ontwerp: Avant