Historie

Stedenband Papendrecht en Blomberg Het is inmiddels weer zoï'n 35 jaar geleden dat Papendrecht en Blomberg een stedenband met elkaar aangingen. Als officiéle aftrap is een oorkonde ondertekend waarin beide steden elkaar beloofden zich in te zetten om de inwoners van beide gemeenten met elkaar kennis te laten maken door samen activiteiten te organiseren op het gebied van cultuur en sport. De gedachte achter een stedenband Het voornemen van Papendrecht en Blomberg om de inwoners van beide gemeenten met elkaar kennis te laten maken door samen activiteiten te organiseren op het gebied van cultuur en sport geeft precies weer hoe men destijds tegen een stedenband aankeek. Eind jaren 60 tot eind jaren 70 ontstonden overal in Europa en dus ook in Nederland- stedenbanden. De achterliggende gedachte hierbij was dat door de uitwisseling van sociaal-culturele activiteiten de inwoners van Europese landen elkaar beter zouden leren kennen. Kortom: stedenbanden konden bijdragen aan de Europese gedachte. Door de jaren heen verschoof het accent op de motivatie om een stedenband aan te gaan. Bieden van hulp Vanaf eind jaren 70 was niet het kennis nemen van elkaars zeden en gewoonten, maar het bieden van daadwerkelijke hulp de motivatie om een stedenband aan te gaan. In deze periode ontstonden er veel stedenbanden tussen Noord-Europese landen met -vrijwel altijd Afrikaanse- ontwikkelingslanden. Val van de muur Een derde omslagpuntï in het denken over jumelages wordt gevormd door de val van de muur. In de jaren hierna ontstaan stedenbanden waarin de West-Europese partner kennis overdraagt op het gebied van vooral economische ontwikkeling en milieuproblematiek aan de Oost-Europese partner. Projectbasis Tegenwoordig zijn stedenbanden minder officieel en wordt er meer samengewerkt op projectbasis. Het gaat dan vaak om een intensieve samenwerking ten aanzien van een probleem, waarbij partnersteden elkaar bijstaan met kennis en ervaring. Inmiddels onderhoudt zo�n driekwart van de Nederlandse gemeenten internationale contacten. Ongeveer de helft van deze contacten bestaat uit een stedenband met een West-Europese gemeente. En toeval of niet: verreweg de meeste stedenbanden worden onderhouden door steden in de provincie Zuid-Holland. De oudste hiervan wordt onderhouden door de gemeente Gorinchem (sinds 1968 met St. Niklaas in Belgie. De één na oudste stedenband wordt onderhouden door Spijkenisse (sinds 1969 met Hurth in Engeland). Papendrecht staat in deze top-3 op de derde plaats: sinds 15 februari 1975 met Blomberg. De keuze voor Blomberg Tijdens de Koude oorlog waren in Blomberg zo'n 2000 Nederlandse militairen (luchtafweer) gelegerd. En zoals dat wel vaker gaat bij militairen: de dames buiten het kazerneterrein bleven niet onopgemerkt. Er ontstonden relaties, waar soms huwelijken uit volgden. Sommige Nederlandse militairen vestigden zich na de diensttijd blijvend in Blomberg. En vanuit deze groep mensen werden de eerste uitwisselingsactiviteiten met o.a. Papendrecht georganiseerd. Dit resulteerde in jarenlange uitwisselingsprojecten, zoals een jaarlijkse avondvierdaagse in Blomberg een bezoek van Sinterklaas in Blomberg. Uitwisselingsactiviteiten Inmiddels zijn er al veel uitwisselingsactiviteiten tussen Papendrecht en Blomberg geweest. Enkele voorbeelden: – veel Papendrechtse mannen hebben in hun pupillentijd bij de voetbalvereniging meegedaan aan toernooien tegen Blombergse voetbalclubs; – kerkkoren hebben met elkaar gezongen; – fotograven en kunstenaars hebben werk en ervaringen uitgewisseld; – talrijke fietsfanaten hebben meer dan eens de tocht naar Blomberg op hun stalen ros volbracht; – brandweerlieden hebben met elkaar geoefend. Ook buiten alle georganiseerde activiteiten om weten heel veel Blombergse en Papendrechtse vrienden elkaar regelmatig te vinden. Kortom: de stedenband is een uitwisseling van inwoners van en mensen in Blomberg en Papendrecht die gezamenlijk activiteiten organiseren. De stedenband nu Dertig jaar na de start van Blomberg is er in de wereld veel veranderd. En natuurlijk hebben deze veranderingen hun weerslag op de manier waarop de stedenband vorm en inhoud wordt gegeven. Maar nog steeds wordt er driftig gevoetbald en de kerkkoren zingen nog steeds in elkaars gezelschap. Maar ook vindt er de laatste jaren een uitwisselingsweekend plaats tussen christelijke jongeren waarbij het uitwisselen van geloofservaringen in een West-Europese samenleving (zoals de ontkerkelijking, de opkomst van een multiculturele samenleving en terrorismedreiging) centraal staat. Los van deze uitwisseling werken de gemeenten samen. Zo heeft Papendrecht de gemeente Blomberg ondersteund met het Project Nelke en helpt momenteel de gemeente Blomberg Papendrecht weer met de organisatie van een echte Duitse kerstmarkt op het marktplein. Waar mogelijk zullen in de toekomst dergelijke initiatieven navolging krijgen.

Huis 1 Huis 2 Huis 3
ontwerp: Avant